Zooza

Ako spravuje dochádzku klient?

Klient si môže spravovať svoju dochádzku v časti Profil po prihlásení sa do účtu v rámci Vašej webovej stránky.

V rámci profilu sa klientovi zobrazia všetky kurzy, ktoré:

  • prebiehajú – zobrazí sa zoznam kurzov, na ktoré je klient prihlásený a zároveň nie sú ukončené
  • sú ukončené – zobrazí sa zoznam kurzov, na ktoré bol klient prihlásený, ale už boli ukončené
  • sú v poradovníku – zobrazí sa zoznam kurzov, na ktoré je klient prihlásený, ale ich kapacita už bola v čase prihlasovania plná.

Klient má možnosť spravovať svoju dochádzku len v práve prebiehajúcich kurzoch a to nasledovne:

  • kliknite na názov kurzu, kde chcete svoju dochádzku spravovať
  • v časti Naplánované hodiny kliknite na tlačidlo Odhlásiť pri termíne, ktorého sa nechcete zúčastniť

Poznámka: Pri každom termíne je klient upozornení, do akého času, je možné sa odhlásiť a mať tak možnosť si následne čerpať náhradnú hodinu.

  • v zozname hodín si môže klient vyhľadať svoju náhradnú hodinu podľa Miesta, Názvu kurzu alebo podľa Lektora. Svoj výber klient potvrdí kliknutím na tlačidlo Vybrať.

Po vybratí náhradnej hodiny sa klientovi zmení pohľad na dochádzku nasledovne.

Je v nej informovaný, z ktorého termínu sa odhlásil, či si vybral náhradnú hodinu a taktiež informácie o vybraných náhradných hodinách.

V tejto chvíli má klient stále možnosť svoj výber náhradnej hodiny zmeniť alebo sa z nej odhlásiť. Avšak, odhlásením z náhradnej hodiny stratí nárok na túto hodinu a nebude si ju už môcť vyčerpať.

Poznámka: O každej zmene vykonanej v rámci dochádzky je klient informovaný notifikačným e-mailom.