Zooza

Ako zbierať dôvod odhlásenia z termínu

Ako to funguje?

Kvôli pandemickej situácii sme sa rozhodli zbierať od zákazníkov dôvody, prečo sa odhlasujú z jednotlivých termínov.

Pri odhlasovaní si tak budú môcť vybrať z troch možností:

 • Náhla zmena plánu
  • Klasické odhlásenie z hodiny
 • Nesplnenie podmienok režimu OTP
  • Buď neabsolvoval test, alebo nie je očkovaný
 • Nechcem odpovedať

Používatelia aplikácie majú navyše možnosť špecifikovať, že dotyčná osoba má ochorenie Covid 19.

Samotné zbieranie dôvodov odhlásenia je nutné aktivovať. Bez aktivácie sa pre zákazníkov nič nemení.

Aplikácia

V aplikácii je možné dôvody odhlásenia zaznamenať na dvoch miestach:

 1. Na detaile registrácie v záložke dochádzka
 2. Na detaile termínu

Zaznamenávať dôvody môžete manuálne. Pokiaľ nie je zaznamenávanie dôvodov aktivované v profile, zákazníci formulár na zaznamenanie dôvodu neuvidia.

Dôležité: Zákazníci samotný dôvod odhlásenia nevidia za žiadnych okolností. Bez ohľadu na to, či je zbieranie dôvodov aktivované alebo nie.

Ako aktivovať zbieranie dôvodov v profile

Je potrebné ísť do nastavení: Registračné formuláre – Profil.

V sekcii Dôvod odhlásenia, je možné zvoliť jednu z troch možností:

 • Nezbierať
  • Dôvody odhlásenia sa v profilovom widgete nezbierajú
 • Pred odhlásením
 • Po odhlásení

Najväčší rozdiel medzi ostatnými dvoma možnosťami je v tom, že v prvom prípade je dôvod odhlásenia povinný a zákazník ho musí zadať aby sa mohol odhlásiť. Pri druhej, je odovzdanie dôvodu odhlásenia dobrovoľné.

Zbierať dôvod z odhlásenia pred odhlásením

V čase, kedy sa zákazník rozhodne odhlásiť, sa mu zobrazí formulár, ktorý ho vyzve na zadanie dôvodu:

Formulár na zber dôvodu odhlásenia

Zákazník si vyberie jednu z možností a kliknutím na tlačítko Odoslať sa odhlási z termínu.

Zbierať dôvod z odhlásenia po odhlásení

Rovnaký postup sa zopakuje pri zbere dôvodu po odhlásení len s rozdielom, že zákazník je najskôr odhlásený a formulár sa zobrazí až následne.