Zooza

Možnosti komunikácie so zákazníkmi

Email

Email, je základou formou komunikácie. Slúži na informovanie zákazníkov o dôležitých udalostiach v priebehu kurzu. Do každého emailu môžete vkladať aj dynamické značky a pohodlne jednou správou napríklad upovedomiť všetkých práve registrovaných zákazníkov, že počas najbližších prázdnin budú kurzy prerušené a tak podobne.

SMS

SMSky slúžia na operatívne informovanie zákazníkov vtedy, keď je kľúčová rýchlosť doručenia správy. Typicky ak sa termín kurzu posunie, alebo lektor ochorie.