Zooza

Ako pracovať s dlžnou sumou pre registrácie?

Čo je dlžná suma?

Pri vytvorení každej registrácie vznikne zároveň aj dlžná suma. Táto suma sa používa pre sledovanie toho, či je registrácia uhradená alebo nie.

V prípade ak je kurz – skupina bezplatná, dlh registrácie sa rovná nule.

Je dôležité uvedomiť si, že táto dlžná suma sa následne nemení automaticky. Teda napríklad úpravou ceny skupiny alebo kurzu, nezmeníte dlžnú sumu na už vytvorených registráciách.

Je to najmä z toho dôvodu, že ak by sa takto menila suma kurzu v čase, aj historicky staré registrácie by sa zrazu stali neuhradené, pretože by nesedila suma uhradených platieb s tou dlžnou.

Z toho vyplýva, že nie vždy musí dlžná suma sedieť s cenou kurzu – skupiny.

Čo dlžná suma nie je?

Dlžná suma nemá nič spoločné s úhradami. Nie je to nedoplatok, ani „dlh“ v podobe upomienky, úrokov z omeškania a tak podobne.

Ide o sumu, ktorú očakávate, že vám zákazník za registráciu má zaplatiť.

Ako môžem upraviť dlžnú sumu?

Samotnú dlžnú sumu na registrácii je možné upravovať formou zliav, alebo opravou zľavy formou pridania novej platby.

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov stane, že dlžná suma nie je zhodná s cenou skupiny, alebo absentuje úplne, v časti fakturácia na detaile registrácie sa objaví nasledovné upozornenie:

V prípade, ak je rozdiel želaný, nemusíte robiť nič. V prípade, ak sa vám napríklad stalo, že sa záujemci registrovali do skupiny s inou cenou a vy ste sa rozhodli neskôr cenu upraviť a zároveň ju premietnuť do už vytvorených registrácií, stlačením tlačítka Pridať dlžnú sumu, sa táto cena zosúladí.

Navyše môžete dlžnú sumu upraviť podľa vlastnej vôle. Tu je ale dôležité si uvedomiť, že aj naďalej budete vidieť toto upozornenie, pretože ak zvolíte inú sumu ako cenu kurzu, vždy bude rozdielna.

Po každej úprave dlžnej sumy sa prepočíta aj stav platieb. Môže sa teda stať, že registrácia prejde zo stavu „uhradená“ do stavu „neuhradená“ alebo naopak „preplatená“.