Zooza

Ako nastaviť automatické generovanie faktúr

Nastavenia

V administrátorskej aplikácii v časti všeobecné nastavenia nájdete časť Faktúry.

V tejto sekcii je možné nastaviť fakturačné údaje. Okrem nich sú zaujímavé tri nastavenia:

  • Povoliť generovanie faktúr – Ak je zaškrtnuté aplikácia bude generovať zákazníkom faktúry
  • Platca DPH – Zakliknite ak ste platcovia DPH
  • Zobrazovať platcu DPH na faktúre – Ak bude zakliknuté, na faktúre sa objaví údaj o tom, že ste platiteľ DPH

Ako funguje generovanie faktúr

  • Faktúry sa generujú automaticky vždy, keď na registrácii alebo objednávke nastane zmena stavu platby na “uhradené”.
  • To znamená, že k jednej registrácii môže vzniknúť aj viac faktúr. Ak napríklad zákazník uhradí dlžnú sumu 50€ a týmto vyrovná svoj dlh, vygeneruje sa faktúra. Ak v priebehu kurzu dôjde k situácii, že zákazník sa presunie do skupiny v hodnote 70€ a následne doplatí zostávajúcich 20€, vygeneruje sa ďalšia faktúra.
  • Všetky faktúry sú vystavené vždy na celú dlžnú sumu, to znamená, že v príklade uvedenom vyššie, bude vystavená prvá faktúra v hodnote 50€ a druhá faktúra v hodnote 70€.

Zobrazovanie faktúr

  • Faktúry sa zobrazujú na detaile registrácie / objednávky
  • Zároveň sa zobrazujú zákazníkovi v profile v detaile registrácie alebo objednávky v záložke Platby