Zooza

Ako fungujú otvorené registrácie?

Pri vytváraní kurzu máte možnosť zadať, pre aký typ registrácie je určený – Registrácia na jeden termín, Registrácia na celé obdobie trvania kurzu alebo Otvorená registrácia.

Ako a kedy používať otvorené registrácie?

Otvorené hodiny sú určené pre také kurzy, ktoré síce trvajú dlhšie obdobie, ale chcete dať klientom možnosť si vybrať a zaplatiť len za termín, ktorého sa zúčastnia.
To znamená, že klient sa zaregistruje do kurzu ako takého, no na každý termín, ktorého sa chce zúčastniť sa prihlasuje individuálne v rámci svojho profilu/dochádzke.
Dalo by sa povedať, že tento typ registrácie je akási pernamentka, ale bez vopred zakúpeného kreditu.

Tento typ registrácie je vhodný hlavne pre cvičenia, ktoré nie sú vedené ako pravidelné tréningy, ale ako voľnočasové cvičenia.

Napríklad vediete kurz pilatesu, ktorý trvá od septembra do decembra, ale je na klientovi, na ktorom termíne sa zúčastní v rámci tohto obdobia. Následne po prihlásení sa na termín, je klientovi vytvorená povinnosť na úhradu podľa Vášho zadania.

Ako vytvoriť otvorenú registráciu?

Pre vytvorenie otvorenej registrácie postupujte nasledovne:

  • V záložke Kurzy kliknite na Vytvoriť kurz
  • Vpíšte povinné údaje a v časti Typ registrácie vyberte možnosť Otvorená registrácia. Následne kliknite na tlačidlo uložiť na konci obrazovky.

Tento kurz naplňte termínmi podľa Vašich prianí. Podrobný postup ako vytvárať termíny nájdete tu: https://podpora.zooza.sk/podpora/sprava-kurzov-a-skupin/vytvaranie-terminov/

Poznámka: Nastavená cena za kurz sa následne doťahuje ako cena za jeden termín. Čiže ak nastavíte cenu 20 eur za kurz, znamená to, že jeden termín z kurzu bude stáť 20 eur.

Ako spravuje dochádzku klient vo svojom profile?

Pri tomto type registrácie si klient spravuje svoju dochádzku vo svojom profile. To znamená, že si v rámci svojho profilu vyberá aj samotné termíny, ktorých sa chce zúčastniť.
Klient sa dostane do svojho profilu prihlásením sa cez Vašu webovú stránku. Následne sa mu zobrazí zoznam kurzov, na ktoré sa registroval.

Po kliknutí na vybraný kurz sa klientovi zobrazí zoznam s termínmi, na ktoré je už prihlásený alebo ktorých sa už zúčastnil, prípadne odhlásil (ak sa nezúčastnil alebo sa neregistroval na žiadny termín, tento zoznam sa zobrazí ako prázdny).

Pre prihlásenie sa na nový termín musí klient kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa termín.

Následne sa klientovi zobrazí zoznam s termínmi, kde vidí aj ich momentálnu obsadenosť a tiež možnosť sa naň prihlásiť.

Po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť sa takto vybraný termín zobrazí v jeho dochádzke a automaticky sa vygeneruje pokyn na úhradu. Údaje na platbu a jej stav nájde klient v záložke Platby v rámci svojho profilu.

Poznámka: O každom výbere termínu je klient automaticky informovaný aj notifikačným e-mailom.

Klient má možnosť sa z termínu sa aj odhlásiť a to kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v rámci jeho dochádzky. Toto nastavenia má možnosť spraviť za klienta aj organizátor. Odhlásením z termínu sa klientovi zruší povinnosť platby, inak povedané vynuluje sa mu dlh.