Zooza

Ako spraviť registráciu za klienta?

Najlepším spôsobom ako vytvoriť registrácie do kurzov, je nechať vašich zákazníkov aby sa zaregistrovali sami. Občas je však výhodné vytvoriť registráciu za klienta, napríklad na základe telefonického dohovoru. Pre tento a podobné prípady je možné využiť funkciu manuálnej registrácie.

Ako postupovať pri vytvorení registrácie?

Manuálne registrácie sa dajú vytvárať iba v priebehových/na obdobie kurzoch. Pre vytvorenie manuálnej registrácie, prosím, postupujte nasledovne:

  • V časti Kurzy kliknite na kurz, v ktorom chcete vytvoriť registráciu
  • Následne vyberte zo zoznamu skupinu, kde chcete vytvoriť registráciu
  • Kliknite na tlačidlo Vytvoriť registráciu
  • Následne vyplňte vo formulári údaje o klientovi a kliknite na tlačidlo Vytvoriť v pravom dolnom rohu obrazovky

Poznámka: Rozšírené údaje o registrácii ako napríklad extra polia, alebo poznámky, budete môcť zadávať po vytvorení registrácie

Čo sa stane ďalej?

Každá registrácia má automaticky nastavený spôsob platby na hotovosť. To či klient zaplatil, je potrebné zaevidovať ručne a to v detaile jeho registrácie.

K takto vytvorenej registrácii neodchádza automaticky žiadna komunikácia na klienta. Predpokladá sa, že potvrdenie o registrácii prípadne výzvu na úhradu pošlete manuálne, či už prostredníctvom aplikácie alebo inou cestou. Všetky následné automatizované funkcie (ako napríklad pripomienky termínov) už budú fungovať štandardne podľa nastavení.

Ak takto registrujete nového zákazníka, tomu sa po otvorení dochádzky zobrazí výzva na odsúhlasenie aktuálnych obchodných podmienok a iných nastavených súhlasov.