Zooza

Ako fungujú kurzy, skupiny a termíny

V skutočnom živote, sa vaši zákazníci prihlásia do kurzu a následne, keď kurz začne ho navštevujú v rámci dohodnutého rozvrhu. V momente, kedy máte v rámci jedného kurzu viac zákazníkov ako zvládnete, začnete ich prirodzene deliť do skupín.

V Zooza to funguje veľmi podobne. Ako prvé potrebujete vytvoriť kurz. Následne do kurzu pridáte skupiny, do ktorých sa vaši zákazníci môžu prihlasovať. Pri vytváraní skupín zároveň tvoríte termíny – rozvrh, do ktorých následne budete zaznamenávať dochádzku.

Aké typy kurzov je možné vytvárať?

Priebehové

Priebehový kurz je taký, ktorý má viac ako jeden termín a zákazníci sa prihlasujú (registrujú) na všetky termíny naraz. Typickým príkladom môže byť kurz keramiky, alebo jazykový kurz.

Jednorazové

Typicky ide o prednášky, konzultácie alebo iné stretnutia, ktoré majú jeden konkrétny termín.

Typy skupín

V závislosti od typu kurzu sa vytváranie skupín líši len v jednom detaile: Pre priebehové kurzy je možné zadať viac termínov, zatiaľ čo pre jednorazové kurzy je možné zadať iba jeden termín.

Počet termínov v priebehových kurzoch nie je obmedzený. Môžete teda vytvoriť aj dva, ale aj dvesto.

Rozvrhy a termíny

Každá skupina obsahuje minimálne jeden termín. Ak je termínov viac, môžeme ich volať aj rozvrhy. Termíny automaticky určujú časový rozsah kurzu, kedy začína a kedy končí.

Fakturačné skupiny

Tento – trochu ezoterický názov označuje veľmi praktickú pomôcku pre firmy, ktoré svoje kurzy organizujú do semestrov. Ak máte napríklad päť skupín v zimnom semestri a sedem v letnom, vďaka fakturačným skupinám ich môžete od seba odlíšiť. Napríklad pre prípad, ak by ste chceli ponúkať prenášanie náhradných hodín medzi semestrami.

Fakturačné skupiny používať nemusíte. Je to ale výborná pomôcka pre väčšie firmy.

Škola základ života

Ako príklad uveďme základnú školu. V nej sa vyučujú rôzne predmety (kurzy). Predmety sú vyučované v triedach (skupiny) a to, kedy žiaci chodia do školy určuje rozvrh (termíny). Školský rok je rozdelený do dvoch častí, oddelených vysvedčeniami (fakturačné skupiny).