Zooza

Ako zmeniť dátum termínu v kurze?

Každý vytvorený termín je možné dodatočne zmeniť alebo aj vymazať.

Pre zmenu termínu postupujte nasledovne:

  • vyberte kurz a skupinu, v ktorej chcete zmeniť termín a kliknite na záložku Termíny
  • kliknite do políčka pred termínom, ktorý chcete zmeniť

Poznámka: Ak chcete zmeniť viac termínov naraz zaškrtnite políčko pri Vybrať všetky, alebo ich zaškrtnite ručne.

  • pre zmenu termínu kliknite na tlačidlo Upraviť čas alebo Vymazať, ak chcete termín vymazať
  • Pri úprave času si môžete zvoliť z dvoch možností úpravy termínu:
    • Nastaviť nový čas pre všetky vybrané termíny
  • Posunúť čas o interval – teda o koľko chcete termín posunúť

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa Vaše nastavenie uloží.