Zooza

Dostupnosť Lektorov

V časti Lektori si môžu lektori manažovať svoj pracovný čas. Ak si zadefinujú pracovnú dobu a prípadné absencie, tieto údaje budú následne systémom zohľadnené pri plánovaní termínov.

Príklad

Alenka pracuje v utorky až piatky od 9:00 do 16:00 s hodinovou pauzou na obed.

Krok 1 – nastavenie pracovnej doby

 • V aplikácii klikne na tlačítko Pridať dostupnosť
 • Ako typ, vyberie Pracovná doba
 • Vyberie si dátumový rozsah. V našom príklade volíme 4. január až 7. Január.
 • Ako časový rozsah zvolí 9:00 až 16:00
 • Aktivuje opakovanie v týždňovej periodicite. Podľa toho dokedy takáto pracovná doba bude platiť si zvolí počet opakovaní.
 • Formulár vypadá nasledovne:
 • Rovnako pridá aj druhé časové obdobie od 13:00 do 16:00
 • Na kalendári v aplikácii sa dostupnosť zobrazí nasledovne:

Krok 2 – Obedná prestávka

 • Keďže Alenka uprostred dňa chodí obedovať, potrebuje systému povedať, že vtedy nepracuje.
 • Opäť klikne na tlačítko Pridať dostupnosť
 • Tentokrát zvolí možnosť Absencia a zadá rovnaké údaje ako predtým, iba s tým rozdielom, že časové obdobie bude od 11:30 do 12:30
 • Ako názov tejto absencie si zvolí: Obedná prestávka.
 • Výsledný kalendár bude vyzerať nasledovne:

Ako funguje dostupnosť pri vytváraní termínov

Odteraz pri plánovaní termínov bude aplikácia informovať administrátora o tom, že Alenka v čase obeda nie je dostupná pre termíny:

Overovanie dostupnosti funguje len pre dni, v ktorých je dostupnosť zadaná. Ak by teda niekto chcel Alenke naplánovať termín na sobotu, aplikácia na to neupozorní.