Zooza

Vytváranie termínov

Vytváranie termínov pre priebehové kurzy

Pri vytváraní termínov, máte možnosť zadať termíny manuálne, alebo z vopred pripravenej šablóny.

Manuálne vytváranie skupiny termínov

Kliknutím na tlačítko Pridať termíny sa zobrazí ponuka pre zadanie dátumu a času termínu.

V prípade, ak si želáte termín opakovať v čase, zakliknite voľbu Opakovať. Rozbalí sa dodatočná ponuka:

Opakovanie termínov

Môžete si zvoliť z dvoch spôsobov ako opakovať termíny:

  1. Do dátumu: V tom prípade, zvoľte dátum a systém automaticky doplní termíny na základe zvolenej frekvencie opakovania (denná, týždenná atď.
  2. Počet opakovaní: Zadajte počet, koľko termínov chcete vytvoriť a systém automaticky vo zvolenej frekvencii vytvorí termíny a teda určí dátum posledného termínu automaticky.

Frekvencia opakovania

V závislosti od vašich potrieb, si vyberte či chcete termíny opakovať denne, týždenne, každý druhý týždeň alebo mesačne.

Prehľad termínov

Keď systém vytvorí termíny, automaticky ich vizualizuje na časovej osi a rovnako aj v tabuľke:

Na časovej osi môžete vidieť víkendy, ako aj sviatky. Viete teda posúdiť, či niektorý z vytvorených termínov náhodou nepadne na predĺžený víkend a tak podobne.

Zo zoznamu termínov môžete nevhodné termíny vymazať.

Pamätajte ale na to, že akonáhle opäť zmeníte nastavenia termínov v ľavej lište, termíny sa vytvoria nanovo a tak termín, ktorý ste vymazali, sa môže v zozname objaviť opäť.

Vymazanie skupiny termínov

V ľavej lište sa nachádza tlačítko s ikonkou smetného koša. Po kliknutí na túto ikonku vymažete všetky termíny vytvorené v tejto skupine.

Uloženie skupiny termínov

Po dokončení vkladania termínov, pokračujte stlačením tlačítka OK. Ľavá lišta sa prepne do pôvodného zobrazenia, no už v jej hornej časti uvidíte sumár termínov, ktoré ste práve vytvorili:

Teraz môžete vytvorené termíny potvrdiť tlačítkom Vytvoriť termíny. Systém ich doplní do skupiny a okno sa automaticky zatvorí.

Ak však chcete pridať ďalšie termíny, pokračujte tak ako na začiatku kliknutím na Pridať termíny, alebo kliknutím na šablónu.

Vytváranie termínov zo šablón

Ak niektoré skupiny termínov vytvárate často, môžete si ich nastavenia uložiť ako šablónu. Pri vytváraní termínov v ľavej lište sa nachádza tlačítko Uložiť ako šablónu. Po kliknutí na toto tlačítko, vás Zooza vyzve aby ste jej dali meno:

Následne sa táto šablóna zobrazí v zozname šablón. Po kliknutí na jej názov sa automaticky vytvorí nová skupina termínov s rovnakými nastaveniami aké boli uložené v šablóne.

Správa šablón

Šablóny môžete premenovávať a mazať. Šablóny sú uložené vo vašom profile, vaši kolegovia ich preto neuvidia a vy si ich môžete navytvárať kľudne aj 100.

Vytváranie termínov pre prednášky a jednorazové kurzy

Prebieha veľmi podobne ako pre priebehové kurzy s niekoľkými drobnými rozdielmi:

  • Ľavá lišta zobrazuje vždy len dátum a čas
  • Nedá sa vytvoriť viac ako jeden termín
  • Nastavenia termínu sa nedajú uložiť ako šablóna a šablóna sa ani nedá použiť na vytvorenie termínu.

Vytvorenie termínu zadarmo

Vytváranie termínu zadarmo je možné využiť v prípade, ak chcete klientovi nahradiť nevyčerpanú náhradnú hodinu (samozrejme toto sa deje po vašej vzájomnej dohode) alebo keď mu chcete kompezovať hodinu z iných dôvodov.
Pre vytvorenie termínu zadarmo postupujte nasledovne:

  • v zozname registrácii kliknite na detail registrácie klienta, ktorému chcete priradiť termín zadarmo
  • kliknite na záložku s názvom Kredity
  • kliknite na tlačidlo Vytvoriť výhodu – typ termín zadarmo
  • vyberte typ výhody – Voľný termín alebo Zľavový kupón a kliknite na tlačidlo Vytvoriť
  • Pri type výhody – Voľný termín, vyberte dátum cez tlačidlo Zmeniť