Zooza

Ako posielať e-mail klientom?

Pre komunikáciu s Vašimi klientami môžete priamo cez aplikáciu. Tento spôsob komunikácie je rýchly a jednoduchý. Najväčšou výhodou je, že každý odoslaný e-mail nájdete v detaile klienta, tak presne viete čo bolo na neho komunikované a kedy.

Pre odoslanie e-mailov, prosím postupujte nasledovne:

  • kliknite na záložku Komunikácia a následne na pole Odoslať e-mail
  • Vyberte typ správy – vlastný alebo z prednastavenej šablóny
  • zaškrtnite políčko Reklamný e-mail pokiaľ je Váš e-mail reklamný. Toto nastavenie spôsobí, že ak niektorý klient je odhlásený z doručovania reklamných e-mail, nebudem mu doručený. Odhlásenie z reklamných e-mailom sa nastavuje v detaile registrácie každého klienta.
  • vyberte skupinu klientov, na ktorú chcete e-mail odoslať

Poznámka: Pri každom výbere Vás systém vyzve pre ďalšiu špecifikáciu. Napr. ak vyberiete konkrétnej skupine, budete vyzvaný vybrať, ktorej skupine.

  • Kliknite na tlačidlo Ďalej

V ďalšom kroku máte možnosť upraviť už prednastavený e-mail alebo skomponovať nový. Táto obrazovka sa prispôsobuje na základe Vášho predchádzajúceho výberu. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo Ďalej.

Následne sa dostanete sa na obrazovku so sumárom, kde si môžete skontrolovať svoje voľby.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať správu, svoj e-mail odošlete.

Poznámka: Pre kontrolu každého odoslaného e-mailu odporúčame zaradiť aj Váš e-mail.

Ako odoslať e-mail jednému klientovi?

Túto možnosť máte aj vo vyššie popísanom postupe, ale ten postup vychádza z toho, že poznáte e-mail, na ktorý chcete komunikovať.

Pri komunikácii na konkrétneho klienta postupujte nasledovne:

  • v záložke Registrácie kliknite na meno klienta, na ktorého chcete komunikovať.
  • v detaile registrácie klienta kliknite záložku Komunikácia a tlačidlo Odoslať e-mail

Poznámka: Po týmito tlačidlami vidíte históriu odoslaných e-mailom aj s možnosťou zobrazenia obsahu e-mailu.

Ďalší postup nastavenia e-mailu je totožný s vyššie popísaným. Prosím, postupujte podľa neho.