Zooza

Dynamické značky

Pre registrácie

Každý email, ktorý je odoslaný pre konkrétnu registráciu umožňuje dopĺňať dynamicky zákaznícke údaje prostredníctvom dynamických značiek. V čase odosielania emailu, zooza nahradí tieto značky konkrétnymi hodnotami.

*|COURSE_PRICE|*Cena za kurz. Vždy sa použije aktuálna cena za kurz. Ak má daná skupina vlastnú cenu, použije sa cena za skupinu20,00 €
*|REGISTRATION_VALUE|*Hodnota registrácie v čase jej vzniku. V prípade ak na registrácii mení dlžná suma, napríklad vplyvom zliav, alebo splátkového kalendára, táto suma označuje pôvodnú celú sumu – hodnotu registrácie odvodenú od jej skupiny. 20,00 €
*|AFFILIATE_ID|*ID partnera, ktorý sprostredkoval registráciu12345
*|REGISTRATION_ID|*Číslo registrácie12345
*|REGISTRATION_STATUS|*Stav registrácieregistered
*|VARIABLE_SYMBOL|*Variabilný symbol určený pre platbu. Spravidla je to číslo registrácie.12345
*|COMPANY|*Názov vašej spoločnostiMoja, s.r.o.
*|COURSE_PLACE|*Miesto, kde sa kurz odohráva. Názov je zložený s údajov o miestnosti a lokaliteVeľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|COURSE_PLACE_ID|*ID Lokality123
*|COURSE_ROOM_ID|*ID Miestnosti456
*|COURSE_PID|*Unikátna kombinácia lokality a miestnosti123_456
*|COURSE_NAME|*Názov kurzuCvičenie s bábätkami
*|COURSE_DATE_DAY|*Ďeň konania kurzuPondelok
*|COURSE_SUMMARY|*Časový údaj začiatku kurzu spolu s dátumom13. 5. 2022 o 15:00
*|COURSE_TIME|*Čas začiatku kurzu14:00
*|SCHEDULE_DURATION|*Trvanie kurzu v hodinách15:00
*|FIRST_NAME|*Meno klientaJozef
*|IBAN|*Bankové spojenie, na ktoré má zákazník uhradiť platbu. Ak je zadané na úrovni kurzu použije sa táto hodnotaSK1100 000 0000 0012345
*|COURSE_DATE_START_END|*Dátum začiatku a konca kurzu14. 5. 2022 – 14. 8. 2022
*|COURSE_TRAINER|*Meno lektoraJozef Krátky
*|USER_ID|*Používateľské ID zákazníka12345
*|WIDGET_VIDEO_URL|*Url adresa pre zobrazenie videahttps://www.zooza.sk/video?token=12345
*|WIDGET_PROFILE_URL|*Url adresa pre zobrazenie profiluhttps://www.zooza.sk/profil?token=12345
*|EF_DOB|*Extra pole dátum narodenia13. 4. 2000
*|EF_FULL_NAME|*Extra pole celé menoJozef Krátky
*|EF_ADDRESS|*Extra pole AdresaPiešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_NAME|*Extra pole Názov firmyZooza
*|EF_BUSINESS_ADDRESS|*Extra pole Adresa firmyPiešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_ID|*Extra pole IČO123456
*|EF_TAX_ID|*Extra pole DIČ1234546
*|EF_VAT|*Extra pole IČ-DPH123456
*|IS_BUSINESS_ORDER|*Značka, ktorá určuje či je registrácia na firemu alebo nie1
*|TURN_OFF_EVENT_NOTIFICATIONS_URL|*Url adresa pre vypnutie ranných notifikácií. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
*|CANCELED_CONFIRMATION_URL|*Url adresa pre odhlásenie z termínu. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
*|ALLOW_REPLACEMENTS|*Označuje či sú pre registráciu dostupné náhradné hodiny1
*|FULL_NAME|*Celé meno klientaJozef Kováč
*|EVENT_DATE|*Dátum termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu)14. 5. 2021
*|EVENT_PLACE|*Miesto konania termínu
Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
Veľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|EVENT_DATE_DAY|*Deň termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu)Pondelok
*|EVENT_TIME|*Čas termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu)14:30

Podmieňovacie značky

Vo vašich šablónach môžete použiť aj podmieňovacie značky. Ak napríklad prijímate firemné objednávky, môžete do svojej šablóny pridať podmieňovací blok a potvrdiť tak zákazníkovi, že evidujete jeho registráciu ako firemnú a pošlete mu čoskoro faktúru.

IFAk je podmienka pravdivá*|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*
ELSETak potom*|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
ELSEIFAlebo ak*|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSEIF:REGISTRATION_STATUS=registered|*
obsah ak stav registrácie
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
IFNOTAni nie je *|IFNOT:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*
Podmieňovacie značky
=Rovná sa
!=Nerovná sa
>Väčšie
<Menšie
>=Väčšie alebo rovné
<=Menšie alebo rovné
Operátory