Zooza

Ako priradzovať platby k registráciám?

Manuálne

V detaile každej registrácie si jednoducho zaznamenáte akýkoľvek pohyb peňazí súvisiaci s danou registráciou.

Suma na úhradu vznika automaticky pri vzniku registrácie na základe hodnoty kurzu či skupiny uvedenej v nastaveniach.

Ak je platba prijatá v plnej výške v hotovosti stačí ak kliknete na tlačidlo „Uhradil v hotovosti“ a dlžná suma sa vyrovná a zapíše.

Ďalšia možnosť je vytvorením novej platbe cez tlačidlo „Nová platba“, následne zvolíte výšku a spôsob úhrady.

Každú takúto registráciu si môžete označiť vo fakturačnej poznámke. Na základe nej môžete následne filtrovať registrácie a oslovovať svoju komunitu ďalšími informáciami a inštrukciami.

Automaticky

Odbremente sa od manuálneho importovania platieb do systému. Pripravili sme pre vás možnosť párovať platby automaticky.

Aktuálne podporované banky: Tatra banka, VUB banka, FIO banka.

Ak máte inú banku, stačí nás kontaktovať. Pripravíme to obratom.

Tatra banka

Nastavte si vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na email: platby.tb@zooza.app

VUB banka

Nastavte si vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na email: platby.vub@zooza.app

FIO banka

Nastavte si vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na email: platby.fio@zooza.app

Ako funguje automatické párovanie platieb?

  • Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u.
    Je preto potrebné mať vo všeobecných nastaveniach, alebo na úrovni kurzu zadaný IBAN.
  • Registráciu identifikujeme na základe Variabilného symbolu.
    Vyhľadáme v systéme registrácie, ktoré majú rovnaký variabilný symbol ako práve prijatá platba.
  • Úhradu pripíšeme podľa sumy a stavu platby registrácie.
    Aby sme sa vyhli prípadnému duplicitnému priradeniu platby, platby automaticky radíme iba na registrácie v stave Neuhradná. Zároveň platba musí zodpovedať vystavenej dlžnej sume na registrácii.

Ak sú tieto tri podmienky splnené, platba je automaticky pripísaná k registrácii. V prípade ak automatické priradenie nebolo možné, môžete v časti Platby – Automatické platby, platbu priradiť manuálne.

Čo sa deje s informáciami o úhradách v Zooze?

Každá notifikácia, ktorá do Zoozy príde je automaticky spracovávaná a je zapísaná do systému len ak sú splnené aspoň prvé dve podmienky (zhoda v čísle účtu a nájdená registrácia podľa variabilného symbolu). Všetky ostatné notifikácie o pohyboch (či už sú kreditné alebo debetné) sa zahadzujú a v systéme ich neuchovávame.

Hromadné nahrávanie platieb (.csv)

Jednoducho exportnite zoznam platieb z vášho Internet bankingu a nahrajte ho do Zooza kedykoľvek.

Súbor musí byť v .CSV formáte.

Kedykoľvek môžete nahrať svoj export z Internet bankingu.

Transakcie budú spárované podľa variabilného symbolu, čísla registrácie.

Ak sa niektoré nespárujú správne kvôli chybe vo variabilnom symbole, je možné ich následne dodatočne priradiť k akejkoľvek registrácii.