Zooza

Ako pracovať s fakturačnými skupinami?

Fakturačné skupiny slúžia pre lepšiu orientáciu a prehľad, v ktorom období boli kurzy konané a teda aj fakturované klientovi. Z pohľadu účtovníctva môže ísť o zásadové nastavenie. Nakoľko podľa tohto zaradenia budete môcť jednotlivé faktúry aj evidovať. Táto evidencia fakturácie slúži hlavne pre Vašu lepšiu kategorizáciu skupín v čase, ale taktiež umožňuje náhradky v rámci kurzov a prenášanie náhradných hodín medzi obdobiami. Vďaka tomuto nastaveniu sa Vám bude pracovať s aplikáciou prehľadnejšie a ľahšie.

Ako a kedy používať fakturačné skupiny?

Nastavenie fakturačných skupín si nastavujete podľa Vašich potrieb. Pre praktické použitie rôznych druhov platieb Vám nižšie uvedieme pár príkladov.

Cvičenie pre deti

Som organizátor cvičení pre deti, ktoré chcem realizovať len cez školský rok, rozdelené na dva polroky a zároveň sú kurzy rozdelené podľa veku detí.
Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné skupiny:

 • Jeseň 2022 – 0-3 mesiace
 • Jeseň 2022 – 3-6 mesiacov
 • Jeseň 2022 – 6-12 mesiacov
 • Jar 2023 – 0-3 mesiace
 • Jar 2023 – 3-6 mesiacov
 • Jar 2023 – 6-12 mesiacov

Jazykové kurzy
Som organizátor jazykových kurzov pre deti, ktoré majú trvanie celý školský rok, t.z. od septembra do júna nasledujúceho roka a zároveň sú kurzy rozdelené podľa veku detí.

Som organizátor cvičení pre deti, ktoré chcem realizovať len cez školský rok, rozdelené na dva polroky a zároveň sú kurzy rozdelené podľa veku detí.
Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné skupiny:

 • 1-2 roky – 2022/2023
 • 2-3 roky – 2022/2023
 • 3-4 roky – 2022/2023
 • 4-5 roky – 2022/2023
 • 5-6 roky – 2022/2023

Ako vytvorím fakturačné skupiny?

Fakturačné skupiny sa vytvárajú v Nastaveniach a až následne sa pridávajú do skupiny kurzu. Pre ich nastavenie postupujte nasledovne:

 • Kliknite na ikonu ozubeného kolieska/Nastavenia v pravom hornom roku obrazovky po prihlásení sa do aplikácie a následne kliknite na záložku Fakturačné skupiny
 • Kliknite na tlačidlo Pridať v hornej časti obrazovky
 • Do prázdneho poľa vpíšte názov Vašej fakturačnej skupiny a kliknite na tlačidlo Pridať a Uložiť

Takto vytvorená fakturačná skupina sa zobrazí v zozname, kde máte možnosť ju vymazať alebo editovať jej názov.

Vytvorené fakturačné skupiny sa budú zobrazovať aj v ponuke pri vytváraní/editovaní skupiny kurzu.

Poznámka: Všetky vytvorené fakturačné skupiny a zaradenie registrácií v rámci nich sa zobrazujú len organizátorovi kurzov. Klienti toto nastavenie nevidia.