Zooza

Zverejňovanie súborov pre zákazníkov

Niekedy sa stáva, že potrebujete vašim zákazníkom odovzdať elektronické dokumenty. Či už je to formulár, ktorý potrebujete mať vyplnený, alebo podklady pre výučbu.

V rámci Zooza máte dve možnosti akými môžete dokumenty zverejňovať:

Pre všetkých registrovaných okamžite po registrácii alebo zaplatení

V detaile každej skupiny je možné pridať okrem videa aj súbor. Súbor musí byť nahraný do systému (Dokumenty > Pridať nový)

Každému dokumentu je možné individuálne nastaviť jeho viditeľnosť. Či má byť viditeľný okamžite po registrácii, alebo až po označení registrácie ako uhradenej.

Po absolvovaní termínu

Súbor môžete sprístupniť zákazníkom aj po absolvovaní termínu. Takéto súbory sú dostupné všetkým zákazníkom, ktorí majú registráciu v stave Uhradená a zároveň už termín začal alebo skončil.

Dokumenty sa pripájajú obdobným spôsobom ako v prípade skupiny s jediným rozdielom – nenastavuje sa viditeľnosť súboru.

Pre priloženie súboru k termínu choďte do kalendáru, nájdite svoj termín a vpravo vedľa názvu termínu kliknite na tlačítko Upraviť.

Ako uvidia zákazníci súbory vo svojom profile?

Pokiaľ je súbor zverejnený v rámci termínu, zákazník bude na to upozornený priamo v dochádzke:

Kliknutím na tlačítko súbory sa prepne do záložky Súbory, kde sú zobrazené všetky dostupné súbory: