Zooza

Ako zmeniť nastavenia role a prístup do administrácie?

  1. Prihláste sa do administrácie Zooza
  2. V Nastaveniach prejdite do časti Prístupy
  3. V zozname prístupov môžete realizovať zmeny

Zmeniť rolu / prístup – zmena je realizovaná okamžite po uložení

Odstrániť rolu / prístup – zmena je platná okamžite