Zooza

Ako opraviť platbu pre registrácii?

 Každú platbu môžete opraviť alebo upraviť opravnou transakciou. V detaile registrácie klikneš na button „Nová platba“. ň

V nej vyberieš druh manuálnej transakcie, napríklad „oprava úhrady (zníži hodnotu prijatých platieb v hodnote „Zaplatil“)“ a zvolíš sumu, o ktorú chceš pôvodnú sumu upraviť.

Je možné si vytvoriť k transakcii poznámku.

Môžeš tak upraviť ľubovoľnú sumu napríklad v prípade, ak príjmeš menej ako zaznamenáš.