Zooza

Ako môžem prijímať platby za kurzy?

Hotovosť

Najčastejšou a zároveň najhoršou voľbou je platba v hotovosti. Prečo najhoršou? Musíte pracovať s bankovkami a všetko je potrebné robiť manuálne. Keď vám zákazník odovzdá peniaze máte nasledovné možnosti:

  • Manuálne zadať platbu na detaile registrácie
  • Označiť registráciu ako uhradenú v hotovosti v kalendári

Prevod

Dnes veľmi obľúbeným spôsobom platenia je klasický bankový prevod. Tu už vie Zooza trochu pomôcť a byť užitočná. Peniaze, ktoré prijmete na váš bankový účet je možné v našom systéme spracovať dvoma metódami:

  • Manuálne párovanie platieb cez exporty z banky
  • Automatické párovanie platieb na základe bankových notifikácií o platbe

Online platba kartou

Pohodlnou formou platby je platba kartou. V tomto prípade je platba zaznamenaná okamžite a vy nemusíte nič robiť. Zooza automaticky označí registráciu za uhradenú a upovedomí aj zákazníka, že platba prebehla v poriadku. Zákazníci môžu platiť všetkými bežnými platobnými kartami.

  • Ako fungujú online platby

Online platba prevodom

Podobne ako pri platbe kartou, aj online prevod je obľúbená a hlavne pohodlná forma platby. Rozdiel je, že zákazník neopisuje údaje z karty, ale sa prihlási do svojho internet bankingu a tam schváli predvyplnený platobný príkaz. Aj tu Zooza automaticky označí registráciu za uhradenú a upovedomí zákazníka.

  • Ako fungujú online platby