Zooza

Ako dať klientovi zľavu?

V rámci aplikácie môžete dávať Vašim klientom zľavy z kurzov. Tieto zľavy sa dajú nastaviť pri vytváraní kurzu plošne pre všetkých, alebo aj následne pre už vytvorené registrácie. Postup ako zadať zľavu pri vytváraní kurzu nájdete tu: https://podpora.zooza.sk/podpora/platby-a-fakturacia/ako-vytvorit-rozne-druhy-platieb-za-kurz/

Ako dať zľavu už registrovanému zákazníkovi?

Vytvoreným registráciám môžete zadať zľavu hneď troma spôsobmi. Je už len na Vás, ktorý z nich najviac spĺňa Vaše potreby.

Kredity

Pri každej registrácii môžete zadať zľavu alebo termín zadarmo cez tzv. Kredity. Pri tomto druhu zľavy je potrebné si uvedomiť, že zadaná zľava sa bude vzťahovať až na klientovu ďalšiu registráciu, nie na súčasnú.

Pre zadanie kreditu postupujte nasledovne:

 • Kliknite na meno Vami vybranej registrácie, ktorú chcete upraviť a následne kliknite na záložku Kredity
 • Kliknite na tlačidlo Vytvoriť výhodu pre registráciu
 • Vyberte jednu z možnosti – Voľný termín/Zľavový kupón a kliknite na tlačidlo Vytvoriť
 • Pri možnosti Voľný termín zadajte dátum a čas novej hodiny a taktiež zadajte platnosť tejto výhody – do akého času môže klient výhodu vyčerpať cez tlačidlá Zmeniť v príslušnej časti. Po nastavení voľnej hodiny kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Pri možnosti Zľavový kupón zadajte hodnotu kupónu a jeho platnosť – do akého času môže klient kód vyčerpať cez tlačidlá Zmeniť v príslušnej časti. Vygenerovaný kód zľavového kupónu je potrebné zaslať klientovi a on si ho môže uplatniť pri svojej ďalšej registrácii.
  Poznámka: Pre uplatnenie zľavového kódu je potrebné mať povolené používanie zľavových kódov vo všeobecných nastaveniach aplikácie.

Zmena dlžnej sumy

Tento druh zľavy viete použiť, ak chcete aby sa zľava vzťahovala na súčasnú registráciu klienta.
Viac informácii o tom ako pracovať s dlžnou sumou nájdete tu: https://podpora.zooza.sk/podpora/platby-a-fakturacia/dlzna-suma-registracie/

Pre toto nastavenie postupujte, prosím, nasledovne:

 • V záložke Registrácie vyberte registráciu, na ktorej chcete spraviť zľavu.
 • V časti Stav úhrad kliknite na tlačidlo Upraviť dlžnú sumu
 • Vyberte typ zmeny, zadajte sumu a následne kliknite na tlačidlo Pridať

Typ platby

Ďalším spôsobom ako uplatniť zľavu na už existujúcej registrácii je cez typy platieb. Teda vytvorením nového typu platby, ako je napr. zľava jednorazová alebo mesačná, a následne ju nastavíte na registrácii.
Poznámka: Tento postup môžete aplikovať len pre kurzy, ktoré majú typ registrácie Priebehový – na obdobie. Pre toto nastavenie postupujte, prosím, nasledovne:

 • Vytvorte si nový typ platby (ak už nie je vytvorený) podľa Vašich potrieb. Postup pre vytvorenie nájdete tu: Ako vytvoriť rôzne druhy platieb za kurz? – Podpora – Zooza
 • Vami vytvorený typ platby vložte do Kurzu a Skupiny, kde sa registrácia nachádza. Túto úpravu spravíte cez vlastnosti kurzu a vlastnosti skupiny v časti Frekvencia platby kliknutím na Aktívne.
 • Následne vyberte registráciu, na ktorej chcete spraviť úpravu.
 • V časti Fakturácia/Frekvencia platby kliknite na tlačidlo Vybrať
 • Zo zobrazeného zoznamu vyberte kliknutím na tlačidlo Vybrať tú, ktorú si želáte uplatniť.
 • Po vybratí typu platby kliknite na tlačidlo Zobraziť náhľad splátok a následne na tlačidlo Vytvoriť splátkový kalendár.